Języki
  • Liebes Pathchen Dich umglänze  • Bleibe tugendhaft und/fromm, so wird es Dir/stets wohl gehen; Das Band der Taufe hat

Wszystkie dzieła
X
Copyright 2014 Muzeum w Wałbrzychu     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.
Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Programu Wieloletniego Kultura+, oraz Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu