Języki

Kontakt

Muzeum w Wałbrzychu
ul. 1 Maja 9, 58-300 Wałbrzych

tel. / fax: 74 664 60 30, 74 664 60 31
email: muzeum@muzeum.walbrzych.pl

X
Copyright 2014 Muzeum w Wałbrzychu     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.
Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Programu Wieloletniego Kultura+, oraz Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu